Пътека от жълт гнайс на тревна фуга 
Пътека от жълт гнайс на тревна фуга 

Пътека от жълт гнайс на тревна фуга Пътека от жълт гнайс на тревна фуга създават органично усещане за близост с природата. В това решение  се използват само естествени материали –…